Allahu nuk do të kujdeset aspak për ta

Shpërndaje

Transmeton Mirdas el-Eslemi: Profeti s.a.w.s. ka thënë:

“Të ruajturit (njerëzit e përkushtuar në fenë e Allahut) do të shkojnë (vdesin) në radhë njëri pas tjetrit, e do të mbeten (gjallë) njerëz të pavlerë siç është i pavlerë byku i elbit apo hurmat e këqija” [Sahihu i Buhariut]

Në një version tjetër, hadithi ka edhe një frazë me të cilën mbyllet… “dhe Allahu nuk do të kujdeset aspak për ta!”